Εκπαιδευτικοί
Πρόκειται για μια απλή ιστοεξερεύνηση στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι εξής:
  • να κατανοήσουν διαδικτυακά κείμενα,
  • να επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες όπως αυτές ορίζονται από τους στόχους της έρευνας,
  • να συνθέσουν πληροφορίες,
  • να εισαχθούν στη δημιουργία βίντεο,
  • να γράψουν περιλήψεις,
  • να κατανοήσουν τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα και πώς μπορούμε να παράγουμε υλικό χωρίς να τα παραβιάζουμε.

Ειδικά ο τελευταίος στόχος είναι πολύ σημαντικός, καθώς τα παιδιά πλέον έχουν τη δυνατότητα πολύ εύκολα να δημιουργούν ψηφιακό υλικό και να το δημοσιεύουν, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι μπορεί να προβαίνουν σε παράνομες πράξεις.

Για την υλοποίηση της ιστοεξερεύνησης απαιτείται να υπάρχει ένα εργαστήριο η/υ με σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιστοεξερεύνηση, οι διαδικτυακές πηγές και το διαδικτυακό πρόγραμμα Animoto, ένα πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο πολύ απλό στη χρήση του. Βεβαίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα θέλετε εκτός από το προτεινόμενο. Ακόμα και λογισμικό παρουσιάσεων ή ένας επεξεργαστής κειμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Όπως βλέπετε έχω προσθέσει και μια σελίδα με φωτογραφίες. Λογικό, επειδή δε θα άφηνα τους μαθητές να ψάξουν διαδικτυακά μόνοι τους φωτογραφίες. Μπορούν να συμβούν πολλά απρόοπτα... Έτσι τους δίνω αρκετές, προκειμένου να επιλέξουν οι ίδιοι ποιες θα χρησιμοποιήσουν. Η μόνη απαίτηση που υπάρχει στις περισσότερες από αυτές είναι να αναφερθεί ο δημιουργός τους.